Tel: 085-0640570 | Postbus 224, 4900 AE Oosterhout | info@mkb-bedrijfsverzekeringen.nl | whatsapp 0643127764
Aanvraag Pre-Priced Proposal Beroepsaansprakelijkheid Voor management consultancy inclusief interim management Naam en Voorletters:* Aanvrager: Man Vrouw Geboortedatum:* Telefoon:* E-mailadres:* Dit verzekeringsvoorstel is van toepassing op alle ondernemingen of professionals (inclusief detachering en interim-management) met een jaarlijkse omzet van maximaal € 1.000.000. Adres:* Postcode:* Plaats:* Overtuigt u zich ervan dat uw activiteiten als management consultancy onderneming passen in de (kennis)gebieden zoals genoemd in het onderstaande overzicht. (LET OP: aanvinken meerdere opties mogelijk) Beroep: organisatie-inrichting & -ontwikkeling outsourcing & franchise strategie logistiek & transport facilitair human resource (p&o) inkoopbegeleiding financiën & controle verzuim & reïntegratie kwaliteit, arbo & milieu (kam) re-location werving & selectie (headhunting) training & coaching hygiëne & voedsel veiligheid commercial due diligence (fusies & overnames) compliance & risicomanagement reputatie analyse & statistiek (geen actuariaat) maatschappelijk verantwoord ondernemen intellectuele eigendom data bescherming (geen ict-screening) import, export & handel dossiervorming & archivering interim-management op genoemde (kennis)gebieden detachering van professionals op genoemde (kennis)gebieden verandering (turnaround) Bedrijfsnaam:* image
Go to top