Beroepsaansprakelijkheid

Wat is verzekerd:
De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BA) dekt de gevolgen van fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep.

Wettelijk zijn er steeds meer mogelijkheden om (vrije)beroepsbeoefenaars aansprakelijk te stellen voor gemaakte fouten. Het aantal claims neemt sterk toe. Dat maakt de BA-Verzekering tot een onmisbare verzekering.

Dekking:
De BA-Verzekering geeft de volgende dekking:

Beroepsaansprakelijkheid Technische beroepen
De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BA) voor technische beroepen zoals Bouwkundig adviesbureausArchitecten en Raadgevend ingenieurs dekt de gevolgen van fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep.
Wettelijk zijn er steeds meer mogelijkheden om (vrije)beroepsbeoefenaars aansprakelijk te stellen voor gemaakte fouten. Het aantal claims neemt sterk toe. Dat maakt de BA-Verzekering tot een onmisbare verzekering.

Direct aanvragen
De verzekering wordt toegesneden op de beroepsactiviteiten van de verzekerde. Valt u in een van onderstaande categorieën: ICT, Management Consultancy, Reclame & Marketing of een aantal met name genoemde Specifieke Beroepen, en is uw omzet niet hoger dan € 1.500.000,- per jaar, dan kunt u de verzekering eenvoudig direct online aanvragen.