Beroeps aansprakelijkheid ICT

Tijdsdruk en complexiteit. Het is dagelijkse kost in ICT-bedrijven.hiscox logo
Maar ook een voedingsbodem voor fouten. Gemiste opleverdata, patches achteraf. Meestal geen probleem. Maar soms heeft het forse gevolgen. Hiscox dekt de risico’s af die specifiek gelden voor ondernemers in de informatie- en communicatietechnologie. Van SAP-consultant tot projectmanager.

Beroeps aansprakelijkheidsverzekering: dit is gedekt

Hiscox logo

Pre-Priced Proposal (PPP) by Hiscox

voor informatie- en communicatie technologieondernemingen & -professionals

Het Pre-Priced Proposal (PPP) van Hiscox is een verzekeringsvoorstel voor een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor informatie- en communicatietechnologieondernemingen & -professionals. Een PPP is een combinatie van een beknopt aanvraagformulier, offerte en no-claimverklaring in één. Nadat u het PPP heeft ingevuld en ondertekend, hoeft u verder geen informatie aan te leveren. De polis wordt op basis van het PPP in principe direct afgegeven; dit staat garant voor een efficiënte afhandeling. Doordat de dekking aansluit bij uw specifieke beroepsgroep zorgt het er voor dat de kwaliteit van de geboden dekking gewaarborgd is.

Activiteiten zoals in de vorm van:
Advies/consultancy, ontwikkeling, verkoop, implementatie, licentie, beveiliging, testen, audit/onderzoek, beheer & managed services (asp/isp), onderhoud, cloud (SaaS, PaaS, IaaS) domeinnaamregistratie, co-locatie, back-up, project- en interim management, detachering, werving & selectie, opleiding & training van technologieproducten en/of diensten (hard- en software en bijbehorende infrastructuur). Hieronder wordt niet verstaan het exploiteren van een platform (dienst niet ict gericht) of het exploiteren van een website in eigen beheer.

De voordelen op een rij:
Eigen risico

Beroepsaansprakelijkheid € 0,00 per aanspraak voor schade van derden
Bedrijfsaansprakelijkheid € 100,00 per aanspraak voor zaakschade

Een PPP is een combinatie van een beknopt aanvraagformulier, offerte en no-claimverklaring in één.
Nadat u het PPP heeft ingevuld en ondertekend, hoeft u verder
geen informatie aan te leveren.
Polisaanvraag Beroepsaansprakelijkheid ICT

Verklaringen van de verzekeringnemer/verzekerden U verklaart:
 • dat er geen activiteiten(technologie producten en/of diensten) worden uitgevoerd/geleverd op/in de navolgende gebieden;
  • de automotive sector
  • systemen/machines die een productie- of logistiek proces aansturen (process control software/industriële automatisering)
  • medische- en/of laboratoriumdoeleinden die bij een falen daarvan direct resulteert in personenschade
  • systemen die beveiliging of aansturing van motorrijtuigen, luchtvaartuigen en/ of treinen regel
  • games, ringtones, music downloads, sound-logo’s
 • dat er geen vestigingen buiten de Europese Economische Ruimte (EU + IJsland + Noorwegen + Lichtenstein) aanwezig zijn die moeten worden verzekerd (mogelijkheden apart aan te vragen)
 • dat er geen omzet wordt gegenereerd direct of indirect in de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada (mogelijkheden apart aan te vragen)
 • niet aansprakelijk gesteld te zijn voor fouten begaan bij het uitoefenen van de te verzekeren activiteiten in de afgelopen 3 jaar en niet bekend te zijn met enige (lopende) aanspraak of omstandigheid die leidt of kan leiden tot een vordering van een derde jegens verzekeringnemer/verzekerden tot vergoeding van schade
 • niet te beschikken over een lopende beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Hiscox.

TARIEVEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Verzekerd bedrag per aanspraak en maximaal per verzekeringsjaar
Jaarlijkse omzet €
Tot en met
175.000,-
175.001,- tot
350.000,-
350.001,- tot
500.000,-
500.001,- tot
750.000,-
750.001,- tot
1.000.000,-
1.000.000,- tot
1.500.000,-
€ 250.000,-
€ 495,-
€ 605,-
€ 715,-
€ 825,-
€ 935,-
€ 1.073,-
€ 500.000,-
€ 605,-
€ 743,-
€ 890,-
€ 990,-
€ 1.100,-
€ 1.320,-
€ 1.000.000,-
€ 798,-
€ 935,-
€ 1.045,-
€ 1.155,-
€ 1.320,-
€ 1.513,-
€ 1.250.000,-
€ 935,-
€ 1.045,-
€ 1.155,-
€ 1.320,-
€ 1.485,-
€ 1.705,-

Verzekerd bedrag met dubbele jaarlimiet(doorlopende toeslag 10% op de jaarpremie).

TARIEVEN BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEID AVB (Aanvullende dekking en -premie).

Verzekerd bedrag
€ 2.500.000 per aanspraak
en maximaal
€ 5.000.000
per verzekeringsjaar
(incl. 7:611 BW en opzicht)
€ 75,-
€ 100,-
€ 125,-
€ 150,-
€ 175,-
€ 200,-

Tarieven Cyber en Data Risks by Hiscox (Aanvullende dekking en -premie).

Verzekert uw bedrijf tegen de gevolgen van hacking, systeeminbraak, verloren data, gegevensdiefstal en cyber-aanvallen. Het is een verzekering die voortbouwt op onze jarenlange ervaring met de gevolgen van data-inbraak en hackers. U bedrijf is verzekerd bij systeeminbraak, dataverlies, hacking & cyber afpersing. Niet alleen voor de financiële schade, maar juist met daadwerkelijke hulp. Het sublimiet bedraagt € 100.000 per aanspraak als onderdeel van het totaal verzekerde bedrag beroepsaansprakelijkheid. Het eigen risico bedraagt € 1.000 per schade/aanspraak (incl. kosten)

Cyber en Data Risks
€ 295,-
€ 295,-
€ 295,-
€ 295,-
€ 295,-
€ 295,-

Inloop 1 jaar zonder voorgaande verzekering (eenmalige toeslag 30% op de jaarpremie. Inloop met een voorgaande verzekering is gratis meeverzekerd.
Bovenstaande tarieven zijn exclusief 21% assurantiebelasting, € 10,00 poliskosten en inclusief provisie.

Beroeps aansprakelijkheid ICT by Hiscox

Hoe kunt u deze verzekering aanvragen?

U kunt ons ook even bellen 085-0640570

Een PPP is een combinatie van een beknopt aanvraagformulier, offerte en no-claimverklaring in één.
Nadat u het PPP heeft ingevuld en ondertekend, hoeft u verder
geen informatie aan te leveren.
Polisaanvraag Beroepsaansprakelijkheid voor ICT Professionals