Bestuurders aansprakelijkheids verzekering

‘Ook een bestuurder is maar een mens.
Maar als bestuurder bent u wél hoofdelijk aansprakelijk met uw privévermogen voor alle fouten die het bestuur maakt. ‘

hiscox logoOngeacht of het uw eigen fout is, of die van een medebestuurder. Overheden, klanten, werknemers en aandeelhouders kunnen bijvoorbeeld een claim tegen u indienen. Zulke schadeclaims komen aanzienlijk vaker voor dan vroeger. Daarom is voor veel directeuren en commissarissen een D&O-verzekering vanzelfsprekend. Hiscox kent de risico’s van uw positie.
En heeft een heldere, pragmatische D&O-verzekering die uw privésituatie beschermt.

Praktijksituatie.

Sinds de kredietcrisis staan investeerders sneller op hun strepen. Dat ondervond ook de bestuurder van een middelgroot Nederlands bedrijf.
Teleurstellende resultaten leidden ertoe dat aandeelhouders hem onbehoorlijk bestuur verweten en een rechtszaak aanspanden.
Hiscox vergoedde de juridische kosten. De bestuurder won zijn zaak – maar had hij verloren, dan hadden we ook zijn claim vergoed.

Voor wie?

Dit verzekeringsvoorstel geldt voor rechtspersonen (B.V., N.V., stichting en/of vereniging) met een (geconsolideerde) jaarlijkse omzet of exploitatiesom tot € 100.000.000. Voor bestuurders, beleidsmakers en commissarissen van NV’s en BV’s.

 • Ook voor toezichthouders van verenigingen en stichtingen.
 • Hebt u medewerkers die het beleid mede bepalen? Dan vallen zij ook onder de dekking.
 • Rechtsopvolgers en wettige echtgenoten zijn meeverzekerd.
 • Hebt u een diverse bestuurlijke of toezichthoudende nevenfuncties bij non-profitorganisaties? Deze aansprakelijkheden zijn ook gedekt.
 • U kunt de D&O-verzekering combineren met een andere zakelijke verzekering van Hiscox.
 • Proceskosten en kosten van juridische bijstand zijn gedekt.
DE Feiten

Sinds de kredietcrisis staan investeerders sneller op hun strepen.
Dat ondervond ook de bestuurder van een middelgroot Nederlands bedrijf.
Teleurstellende resultaten leidden ertoe dat aandeelhouders hem onbehoorlijk bestuur verweten en een rechtszaak aanspanden. Hiscox vergoedde de juridische kosten. De bestuurder won zijn zaak – maar had hij verloren, dan hadden we ook zijn claim vergoed.Zegel
Hiscox

Pre-Priced Proposal (PPP) by Hiscox
Bestuurders aansprakelijkheid Het Pre-Priced Proposal (PPP) van Hiscox is een verzekeringsvoorstel voor een Bestuurders aansprakelijkheids verzekering. Dit verzekeringsvoorstel geldt voor rechtspersonen (B.V., N.V., stichting en/of vereniging) met een (geconsolideerde) jaarlijkse omzet of exploitatiesom tot € 100.000.000. Voor bestuurders, beleidsmakers en commissarissen van NV’s en BV’s.
Verklaringen van de verzekeringnemer/verzekerden Verklaringen van de verzekeringnemer/verzekerden (uitgesloten activiteiten/sectoren) Verzekeringnemer verklaart dat:
 • Dat er geen omzet uit de navolgende activiteiten wordt gegenereerd:
  • beheer en/of bemiddeling in vastgoed;
  • financiële dienstverlening of instellingen zoals banken en verzekeraars, (beleggings)fondsen, vermogensbeheerders en assurantietussenpersonen;
  • luchtvaart;
  • exploitatie van mijnen of in de petrochemie;
  • farmacie, biotechnologie;
  • tabaksverwerking;
  • aanbieden van internettoegang (ISP);
  • beroepsmatige sportbeoefening;
  • productie van halfgeleiders;
  • kansspelexploitatie, renbaanexploitatie of de seksbranche;
  • exploitatie van hotels, restaurants en cafés.
  • toeristische industrie (zoals touroperators en reisagenten), evenementenorganisaties en entertainmentindustrie (zoals bioscopen, theaters, productiebedrijven)
  • (web)winkels
 • Er geen omzet wordt gegenereerd direct of indirect in de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada;
 • Er geen dochterondernemingen of deelnemingen zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte;
 • De verzekeringnemer geen beursnotering heeft;
 • De verzekeringnemer langer dan 12 maanden geleden is opgericht en haar activiteiten uitoefent;
 • De verzekeringnemer geen negatief eigen vermogen heeft op het moment van aangaan van de verzekering;
 • De verzekeringnemer geen beursnotering heeft;
 • De verzekeringnemer langer dan 12 maanden geleden is opgericht en haar activiteiten uitoefent;
 • De verzekeringnemer geen negatief eigen vermogen heeft op het moment van aangaan van de verzekering;
 • En het eventuele nettoverlies in de afgelopen 2 jaar niet groter is geweest dan het eigen vermogen op het moment van aangaan van de verzekering;
 • Binnen de wettelijke termijn de jaarrekening is gedeponeerd;
 • Verzekeringnemer verklaart tevens (na gedegen onderzoek; navraag bij bestuurders/commissarissen/ toezichthouders/medebeleidsbepalers):
  • dat er geen bestuurdersaansprakelijkheids verzekering is opgezegd of geweigerd in de afgelopen 5 jaar;
  • niet aansprakelijk gesteld te zijn in de hoedanigheid van bestuurder, commissaris, toezichthouder of (mede)beleidsbepaler in de afgelopen 5 jaar;
  • niet bekend te zijn met enige (lopende) aanspraak, omstandigheid of feiten die leiden of kan (kunnen) leiden tot een vordering van een derde jegens verzekeringnemer/verzekerden tot vergoeding van schade;
  • dat er geen feiten en/of omstandigheden te melden zijn ten aanzien van zowel het te verzekeren risico als ten aanzien van de verzekeringnemer/verzekerden, die voor het belang zouden kunnen zijn.

TARIEVEN Pre-priced verzekeringsvoorstel Bestuurders aansprakelijkheid by Hiscox

Verzekerd bedrag per aanspraak en
maximaal per verzekeringsjaar
(geconsolideerde) jaarlijkse omzet €
Tot  15.000.000,-
 15.000.000,- tot
 50.000.000,-
 15.000.000,- tot
 50.000.000,-
€ 250.000,-
€ 539,-
€ 500.000,-
€ 671,-
€ 864,-
€ 1.000.000,-
€ 864,-
€ 1.095,-
€ 1.595,-
€ 2.500.000,-
€ 1.166,-
€ 1.645,-
€ 2.915,-

Verzekerd bedrag met dubbele jaarlimiet doorlopende toeslag 20% op de jaarpremie.
Bovenstaande tarieven zijn exclusief 21% assurantiebelasting, € 10,00 poliskosten en inclusief provisie.

BESTUURDERS AANSPRAKELIJKHEIDS verzekering by Hiscox

Hoe kunt u deze verzekering aanvragen?

U kunt daarvoor het pdf aanvraagformulier downloaden en per e-mail aan ons inzenden.
E-mailadres: info@mkb-bedrijfsverzekeringen.nl

Zegel

VRAAG UW POLIS AAN MET HET DIGITAAL AANVRAAGFORMULIER

Polisaanvraag Beroepsaansprakelijkheid ICT