Beroeps aansprakelijkheid Specifieke Beroepen

Werkt u niet in de branches ICT, reclame & marketing, media of management consultancy?
Hiscox heeft óók een beroepsaansprakelijkheids verzekering ophiscox logo
maat voor een groot aantal andere beroepen. Het is een verzekering met een uitgebreide dekking. Bijvoorbeeld van de zuivere vermogensschade, de personen- en zaakschade van uw opdrachtgever en derden, de proceskosten en de kosten van juridische bijstand. Zelfs uw eigen schade is deels verzekerd. Zoals u mag verwachten van een verzekeraar die begrijpt wat ondernemen betekent.

Beroeps aansprakelijkheids verzekering: dit is gedekt

Hiscox logo

Pre-Priced Proposal (PPP) by Hiscox

voor Specifieke Beroepen

Het Pre-Priced Proposal (PPP) van Hiscox is een verzekeringsvoorstel voor een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor voor specifieke beroepsgroepen. Een PPP is een combinatie van een beknopt aanvraagformulier, offerte en no-claimverklaring in één. Nadat u het PPP heeft ingevuld en ondertekend, hoeft u verder geen informatie aan te leveren. De polis wordt op basis van het PPP in principe direct afgegeven; dit staat garant voor een efficiënte afhandeling. Doordat de dekking aansluit bij uw specifieke beroepsgroep zorgt het er voor dat de kwaliteit van de geboden dekking gewaarborgd is.

De voordelen op een rij:
Eigen risico

Beroepsaansprakelijkheid € 0,00 per aanspraak voor schade van derden
Bedrijfsaansprakelijkheid € 100,00 per aanspraak voor zaakschade

Een PPP is een combinatie van een beknopt aanvraagformulier, offerte en no-claimverklaring in één.
Nadat u het PPP heeft ingevuld en ondertekend, hoeft u verder
geen informatie aan te leveren.

Polisaanvraag Beroepsaansprakelijkheid Management Consultancy

Beroepenlijst

Overtuigt u zich ervan dat uw activiteiten als informatie- en communicatie technologie onderneming passen in één van de (kennis)gebieden zoals genoemd in het onderstaande overzicht.

Wordt uw beroep niet vermeld in bovenstaande lijst? Dan kunnen wij u een maatwerkvoorstel aanbieden. Daarvoor hebben wij echter meer informatie van u nodig. Ga naar deze pagina en geef uw gegevens door, wij zullen spoedig met u contact opnemen.

Verklaringen van de verzekeringnemer/verzekerden

U verklaart:

  • advies over en/of registratie van octrooien/patenten
  • projectmanagement ten behoeve van projecten met een contract-/projectwaarde boven € 1.000.000 en/of vastgoedontwikkeling en -beheer
  • juridisch en/of belasting- due diligence en/of belastingadvies en/of verrichten van belastingaangiften
  • advies over bodemsanering/besmetting/afvalverwerking en het uitvoeren milieu- technische onderzoeken
  • activiteiten die tot de exclusieve competentie behoren van o.a. advocaten, accountants, architecten, assurantiebemiddelaars, vermogensbeheerders, makelaars og, artsen of andere gereguleerde beroepsgroepen met een verplichting tot het verzekeren tegen beroepsaansprakelijkheid
  • dat er geen omzet wordt gegenereerd direct of indirect in de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada.
  • dat er geen vestigingen buiten de Europese Economische Ruimte (EU + IJsland + Noorwegen +Liechtenstein) aanwezig zijn die moeten worden verzekerd
  • niet aansprakelijk gesteld te zijn voor fouten begaan bij het uitoefenen van de te verzekeren activiteiten in de afgelopen 3 jaar en niet bekend te zijn met enige (lopende) aanspraak of omstandigheid die leidt of kan leiden tot een vordering van een derde jegens verzekeringnemer/verzekerden tot vergoeding van schade
  • niet te beschikken over een lopende beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Hiscox.

TARIEVEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Verzekerd bedrag per aanspraak en maximaal per verzekeringsjaar
Jaarlijkse omzet €
Tot en met
175.000,-
175.001,- tot
350.000,-
350.001,- tot
500.000,-
500.001,- tot
750.000,-
750.001,- tot
1.000.000,-
1.000.000,- tot
1.500.000,-
€ 250.000,-
€ 440,-
€ 605,-
€ 743,-
€ 880,-
€ 990,-
€ 1.155,-
€ 500.000,-
€ 605,-
€ 743,-
€ 880,-
€ 1.018,-
€ 1.155,-
€ 1.403,-
€ 1.000.000,-
€ 853,-
€ 935,-
€ 1.045,-
€ 1.155,-
€ 1.320,-
€ 1.650,-
€ 1.250.000,-
€ 963,-
€ 1.045,-
€ 1.155,-
€ 1.320,-
€ 1.485,-
€ 1.870,-

Verzekerd bedrag met dubbele jaarlimiet (doorlopende toeslag 10% op de jaarpremie).

TARIEVEN BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEID AVB (Aanvullende dekking en -premie).

Verzekerd bedrag
€ 2.500.000 per aanspraak
en maximaal
€ 5.000.000
per verzekeringsjaar
(incl. 7:611 BW en opzicht)
€ 75,-
€ 100,-
€ 125,-
€ 150,-
€ 175,-
€ 200,-

Tarieven Cyber en Data Risks by Hiscox (Aanvullende dekking en -premie).

Verzekert uw bedrijf tegen de gevolgen van hacking, systeeminbraak, verloren data, gegevensdiefstal en cyber-aanvallen. Het is een verzekering die voortbouwt op onze jarenlange ervaring met de gevolgen van data-inbraak en hackers. U bedrijf is verzekerd bij systeeminbraak, dataverlies, hacking & cyber afpersing. Niet alleen voor de financiële schade, maar juist met daadwerkelijke hulp. Het sublimiet bedraagt € 100.000 per aanspraak als onderdeel van het totaal verzekerde bedrag beroepsaansprakelijkheid. Het eigen risico bedraagt € 1.000 per schade/aanspraak (incl. kosten)

Cyber en Data Risks
€ 295,-
€ 295,-
€ 295,-
€ 295,-
€ 295,-
€ 295,-
Inloop 1 jaar zonder voorgaande verzekering (eenmalige toeslag 30% op de jaarpremie. Inloop met een voorgaande verzekering is gratis meeverzekerd. Bovenstaande tarieven zijn exclusief 21% assurantiebelasting, € 10,00 poliskosten en inclusief provisie.

Beroeps aansprakelijkheid Specifieke Beroepen by Hiscox

Hoe kunt u deze verzekering aanvragen?
Vraag uw polis aan met het digitaal aanvraagformulier Aanvraag Specifieke Beroepen

U kunt ons ook even bellen 085-0640570

Een PPP is een combinatie van een beknopt aanvraagformulier, offerte en no-claimverklaring in één.
Nadat u het PPP heeft ingevuld en ondertekend, hoeft u verder
geen informatie aan te leveren.
Polisaanvraag Beroepsaansprakelijkheid Specifieke Beroepen