CyberClear verzekering

‘Kleinere bedrijven onderschatten risico cybercrime’ hiscox logoSteeds vaker krijgen kleinere bedrijven te maken met cybercrime, maar ze onderschatten het risico daarvan. Volgens cijfers van ABN Amro is 11 procent van de grotere ondernemingen wel eens aangevallen via het internet, tegen 23 procent van de mkb-bedrijven. “Nu grotere ondernemingen hun beveiliging tegen cybercriminelen steeds beter op orde hebben, krijgen mkb-bedrijven vaker last van cybercriminaliteit”, schrijven analisten van de bank. “Het midden- en kleinbedrijf blijft echter relatief nog achter in aandacht voor en investeringen in cybersecurity.” Cybercrime kan tot verschillende kostenposten leiden voor bedrijven. Zo zijn er natuurlijk de extra IT-kosten, maar ondernemers noemen ook een toename van de verzekeringspremie, een negatieve kredietbeoordeling en het verlies van essentiële informatie.

Wat verstaan verzekeraars onder cyberrisico?
Verzekeraars verstaan onder een cyberrisico het financiële nadeel dat een verzekerde oploopt door of via computer- en/of ICT-systemen, zonder dat er sprake is van materiële schade. Die materiële schade, zoals een brand die een serverruimte vernielt, wordt via traditionele verzekeringen gedekt.
De drie voornaamste manieren waarop cyberrisico’s ontstaan
  1. cyber-risksDoor een moedwillige aanval van buitenaf, bijvoorbeeld een virus, DDos-aanval of een hack. DDosaanvallen (distributed denial of service) hebben tot doel websites zodanig te belasten, dat ze door de bedoelde gebruikers niet langer te benaderen zijn. Recent werden onder andere DigiD, Rijksoverheid. nl en diverse banken nog slachtoffer van dit soort aanvallen.
  2. Door een menselijke fout, al dan niet opzettelijk, waaronder verlies of diefstal van (een onderdeel van) een computersysteem of data van de verzekerde die persoonsgegevens bevatten. Een boze oudmedewerker kan bijvoorbeeld moedwillig belangrijke gegevens verduisteren of een opening in het systeem publiceren.
  3. Door technisch falen van eigen of externe IT-systemen, servers, hard- en software. Bovengenoemde incidenten leiden tot een verlies van of beschadiging aan data, (on)toegankelijkheid van systemen, aansprakelijkheid, bedrijfsschade, afpersing en boetes. Dat zijn allemaal zaken die geld kosten: data moet worden hersteld of er moet onderzoek worden gedaan naar de herkomst van de bedreiging. De oorzaak is het cyberincident, het gevolg is de financiële schade.
Waarom stelen cybercriminelen persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn simpelweg veel geld waard. Criminelen kunnen gestolen persoonsgegevens en  vertrouwelijke informatie eenvoudig te gelde maken, bijvoorbeeld door fraude te plegen met gestolen BSN-nummers of door vertrouwelijke informatie te koop aan te bieden op de zwarte markt. Ter bescherming van persoonsgegevens zijn strenge regels opgelegd aan het bedrijfsleven; bedrijven die een fout maken of gehackt worden, moeten de kosten van de inbreuk betalen. Torenhoge kosten en ingewikkelde regelgeving maken het voor bedrijven moeilijk om zich zonder hulp te beschermen tegen de impact van een inbreuk op persoonsgegevens.

DE Feiten

Kwaadwillenden tasten systemen voortdurend af op zoek naar de zwakheden in de beveiliging van systemen die toegang hebben tot waardevolle vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens. Veel bedrijven denken dat het met inbreuken op de privacy en gegevens wel los zal lopen, maar dat is een misvatting, zoals blijkt uit de volgende drie feiten:

Cyber-feiten
CyberClear verzekering by Hiscox: dit is gedekt

Een volledig pakket
Uw bedrijf is vaak kwetsbaarder dan u denkt. Een gehackte website kan uw reputatie schaden, een systeemuitval kan uw business verstoren. CyberClear by Hiscox dekt deze risico’s volledig af en biedt snelle en doelgerichte dienstverlening na dataverlies, hacking of cyberaanvallen. U krijgt assistentie van ervaren security- en privacyprofessionals, met wereldwijd bereik en uitgebreide expertise, die werken volgens een gedegen incident response-plan. Zij helpen u bijvoorbeeld databases en websites te herstellen, belanghebbenden te informeren en de schade te beperken.

Geen verborgen voorwaarden
U hoeft geen opties aan te vinken. Daarnaast bevatten onze verzekeringsvoorwaarden geen verborgen beveiligingseisen of voorbehouden. Zodra we u als verzekerde accepteren, bent u met de meest uitgebreide dekking verzekerd. Dus ook als u eens vergeet een beveiligingsupdate te installeren.

Privacy
Ook de gevolgen van diefstal van privacygevoelige gegevens zijn verzekerd, zowel de aansprakelijkheidsschade als de eigen schade die voortvloeit uit de inbreuk.

Cyberaansprakelijkheid, multimedia-aansprakelijkheid
Als uw website of e-mail onbedoeld het auteursrecht schendt, laster verspreidt of een virus bevat, kan dit tot claims of schades leiden. Hiscox verzekert u tegen deze claims op basis van CyberClear by Hiscox.

Afpersing
Als hackers uw website of data gijzelen en u hiermee chanteren, is dit eveneens verzekerd. U krijgt bijstand van een erkend security-adviesbureau. Moet u losgeld betalen om de schade voor uw onderneming beperkt te houden? Dan vergoeden we dit ook.

Geen inkomstenverlies door cyberaanvallen
Als een DDoS-actie of andere aanval op uw computersystemen leidt tot inkomstenverlies, bijvoorbeeld door uitval van een webwinkel, is dit verlies gedekt.

Hacking
U bent verzekert tegen schade veroorzaakt door hackers: 

Gratis securityscan
De CyberClear by Hiscox-verzekering is inclusief eenmalig gratis juridisch advies en een gratis securityscan op cyberrisico’s.

Brochure: Download de brochure CyberClear

TARIEVEN Pre-priced verzekeringsvoorstel voor CyberClear by Hiscox

Verzekerd
bedrag per aanspraak en maximaal per verzekeringsjaar
Jaarlijkse omzet €
Tot en met
250.000,-
250.001,- tot
500.000,-
500.001,- tot
1.000.000,-
1.000.001,- tot
2.500.000,-
2.500.001,- tot
5.000.000,-
5.000.000,- tot
10.000.000,-
€ 100.000,-
€ 435,-
€ 468,-
€ 572,-
€ 250.000,-
€ 545,-
€ 605,-
€ 721,-
€ 891,-
€ 1.177,-
€ 1.639,-
€ 500.000,-
€ 825,-
€ 941,-
€ 1.078,-
€ 1.232,-
€ 1.491,
€ 2.024,-
€ 1.000.000,-
€ 1.100,-
€ 1.309,-
€ 1.518,-
€ 1.881,-
€ 2.195,-
€ 2.849,-
€ 2.000.000,-
€ 1.540,-
€ 1.881,-
€ 2.200,-
€ 2.475,-
€ 3.135,-
€ 3.916,-
€ 2.500.000,-
€ 2.090,-
€ 2.640,-
€ 2.805,-
€ 3.300,-
€ 4.114,-
 
Eigen risico
€ 1.000,-
€ 1.000,-
€ 1.000,-
€ 1.000,-
€ 1.000,-
€ 1.000,-

Verzekerd bedrag met dubbele jaarlimiet doorlopende toeslag 10% op de jaarpremie.
Bovenstaande tarieven zijn exclusief 21% assurantiebelasting, € 10,00 poliskosten en inclusief provisie.

CyberClear verzekering by Hiscox

Hoe kunt u deze verzekering aanvragen?

U kunt daarvoor het pdf aanvraagformulier en per e-mail aan ons inzenden.
Download het aanvraagformulier Cyber en Dat Risk verzekering op de volgende pagina.
E-mailadres: info@mkb-bedrijfsverzekeringen.nl

Zegel

VRAAG UW POLIS AAN MET HET DIGITAAL AANVRAAGFORMULIER

Polisaanvraag Beroepsaansprakelijkheid ICT
Cyber