Het verschil tussen Bedrijfsaansprakelijkheid en Beroepsaansprakelijkheid

De Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) dekt de materiële en letselschade (aan personen en zaken) die door de ondernemer of zijn werknemers wordt veroorzaakt.
Voorbeeld: door een onhandigheid beschadigt u een computer van uw opdrachtgever of een klant struikelt door uw toedoen, komt ongelukkig ten val en loopt daardoor letsel op.

Werkgeversaansprakelijkheid: De laatste jaren is de aansprakelijkheid van werkgevers voor schade van hun medewerkers uitgebreid. Gerechtelijke uitspraken hebben ertoe geleid dat werkgevers op grond van ‘goed werkgeverschap’ aansprakelijk kunnen zijn voor schade die een medewerker heeft opgelopen. In de brochure leest u er meer over en ziet u welke verzekeringen u nodig heeft. Download brochure: Aansprakelijkheid en werkgever
Brochure Werkgeversaansprakelijkheid

De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) dekt de vermogensschade (met uw werk) die door de ondernemer of professional in de uitoefening van zijn beroep wordt veroorzaakt.
Voorbeeld: u geeft een fout advies waardoor uw klant forse financiële schade lijdt.

Kijk op de speciale pagina voor uw beroepsgroep.
Valt u in een van onderstaande categorie en is uw omzet niet hoger dan € 1.500.000,- per jaar, dan kunt u de verzekering eenvoudig direct online aanvragen.

Inhoud bewerken

Beroepsaansprakelijkheid

Wat is verzekerd:
De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BA) dekt de gevolgen van fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep.

Wettelijk zijn er steeds meer mogelijkheden om (vrije)beroepsbeoefenaars aansprakelijk te stellen voor gemaakte fouten. Het aantal claims neemt sterk toe. Dat maakt de BA-verzekering tot een onmisbare verzekering.

Dekking:
De BA-verzekering geeft de volgende dekking:

 • Aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever (en meestal ook andere derden) geleden schade, veroorzaakt door nalatigheden, vergissingen, verzuimen, onachtzaamheden en dergelijke van een verzekerde.
 • De kosten die moeten worden gemaakt wanneer de aansprakelijkheid gerechtelijk moet worden betwist. Zoals verweerkosten, kosten in verband met een tuchtrechtprocedure en/of civielrechtelijke procedure.


Beroepsaansprakelijkheid Technische beroepen

de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor technische beroepen zoals Bouwkundig adviesbureaus, Architecten en Raadgevend ingenieurs dekt de gevolgen van fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep.
Wettelijk zijn er steeds meer mogelijkheden om (vrije)beroepsbeoefenaars aansprakelijk te stellen voor gemaakte fouten. Het aantal claims neemt sterk toe. Dat maakt de BA-verzekering tot een onmisbare verzekering.

Direct aanvragen
De verzekering wordt toegesneden op de beroepsactiviteiten van de verzekerde. Valt u in een van bovenstaande categorieën, ICT, Management Consultancy, Reclame & Marketing of een aantal met name genoemde Specifieke Beroepen, en is uw omzet niet hoger dan € 1.500.000,- per jaar, dan kunt u de verzekering eenvoudig direct online aanvragen

Inhoud bewerken

Bedrijfsaansprakelijkheid

Wat is verzekerd:

De AVB dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf gebeurt, en mits het bedrijf daarvoor aansprakelijk is. Dat kan schade zijn die door een in het bedrijf werkzame persoon aan derden wordt toegebracht, maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (materiele schade en letselschade) en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk

   • De AVB biedt ook dekking voor de aansprakelijkheid voor schade door het plotseling vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen. Deze milieuschadedekking geldt niet voor schade op de verzekerde locatie zelf (het bedrijfsterrein).
   • Aansprakelijkheid van huiseigenaren kan apart worden verzekerd.


Wat is niet verzekerd:

   • Geleidelijk ontstane milieuschade, zoals het jarenlang lekken van tanks of containers, is niet gedekt. Hiervoor moet een milieuaansprakelijkheidsverzekering worden gesloten.
   • Schade zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken, is niet gedekt.
   • Schade aan goederen die het bedrijf onder zich heeft (gebruikt, vervoert, bewaart, leent, huurt, bewerkt)
   • Schade door motorrijtuigen of luchtvaartuigen.


Premie:

De premie is afhankelijk van het soort en de omvang van het bedrijf. De premie wordt berekend over de omzet en/of het WW-jaarloon (vóór franchise), waarbij aan het einde van het verzekeringsjaar een naverrekening plaatsvindt aan de hand van de door de verzekeringnemer te verstrekken opgave.

Eigen risico:
De AVB kent een verplicht eigen risico. Een hoger eigen risico leidt tot premiekorting.

Pre Priced proposal Beroepsaansprakelijkheid

Het Pre-Priced Proposal (PPP) van Hiscox is een verzekeringsvoorstel voor een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor een viertal categorien beroepsprofessionals. Een PPP is een combinatie van een beknopt aanvraagformulier, offerte en no-claimverklaring in één. Nadat u het PPP heeft ingevuld en ondertekend, hoeft u verder geen informatie aan te leveren. De polis wordt op basis van het PPP in principe direct afgegeven; dit staat garant voor een efficiënte afhandeling. Doordat de dekking aansluit bij uw specifieke beroepsgroep zorgt het er voor dat de kwaliteit van de geboden dekking gewaarborgd is.

Voor wie is deze verzekering?

Ondernemingen, van eenmanszaak tot multinational, die advies geven aan opdrachtgevers, te maken hebben met of gebruik maken van informatie en (digitale)gegevens of die professionele diensten leveren op onder andere de volgende vakgebieden:zegel
• IT & telecommunicatie • media (omroepen en uitgevers) • marketing, reclame & communicatie • financiën, controle en administratie • organisatie- en management • human resources • kwaliteit en veiligheid

Wordt uw vakgebied niet genoemd? Dit betekent niet dat wij u niet kunnen helpen. Neem contact op met ons voor de mogelijkheden voor een Hiscox-verzekering die aansluit bij uw behoeften.
Meer informatie vind u in onderstaande benoemde beroepsgroepen.

ICT Professionals

Activiteiten zoals Advies/consultancy, ontwikkeling, verkoop, implementatie, licentie, beveiliging, testen, audit/onderzoek, beheer & managed services (asp/isp), onderhoud, cloud (SaaS, PaaS, IaaS) domeinnaamregistratie, co-locatie, back-up, project- en interim management, detachering, werving & selectie, opleiding & training van technologieproducten en/of diensten

ICT Professionals

Voordelen: geen eigen risico (beroepsaansprakelijkheid); Hoogwaardige dekking afgestemd op de beroepsgroep /sector; Dekkings- en rechtsgebied wereld exclusief Verenigde Staten van Amerika/Canada; Vrijheid hantering leveringsvoorwaarden ten opzichte van opdrachtgevers; Unieke dekkingselementen zoals contractbreuk, elke vorm van onzorgvuldigheid, privacy, intellectuele eigendomsrechten, licentierechten, verlies elektronische data en overschrijding termijnen; Volledige dekking opzicht/reconstructie
Meer informatie

Reclame & Marketing

Activiteiten zoals in de vorm van: Advies /consultancy, creatieve ontwikkeling concepten, begeleiding implementatie/uitvoering, project- en interim management, detachering, werving & selectie, opleiding & training. Hieronder wordt ook verstaan corporate identity en sales advies salespromotion, markt/gebruikers onderzoek, tekstredactie, direct marketing , media inkoop , search engine optimalisatie.

Reclame & Marketing

Voordelen: geen eigen risico (beroepsaansprakelijkheid); Hoogwaardige dekking afgestemd op de beroepsgroep /sector; Dekkings- en rechtsgebied wereld exclusief Verenigde Staten van Amerika/Canada; Vrijheid hantering leveringsvoorwaarden ten opzichte van opdrachtgevers; Unieke dekkingselementen zoals contractbreuk, elke vorm van onzorgvuldigheid, privacy, intellectuele eigendomsrechten, licentierechten, verlies elektronische data en overschrijding termijnen; Volledige dekking opzicht/reconstructie
Meer informatie

Management Consultancy

Activiteiten zoals in de vorm van: Strategie- en business consultancy/advies, begeleiding implementatie/uitvoering, project- en interim management, detachering, werving & selectie, opleiding & training. - Hieronder wordt niet verstaan ict en/of marketing consultancy/interim- en projectmanagement (zie ons product ict/marketing), lees verder....

Management Consultants

Voordelen: geen eigen risico (beroepsaansprakelijkheid); Hoogwaardige dekking afgestemd op de beroepsgroep /sector; Dekkings- en rechtsgebied wereld exclusief Verenigde Staten van Amerika/Canada; Vrijheid hantering leveringsvoorwaarden ten opzichte van opdrachtgevers; Unieke dekkingselementen zoals contractbreuk, elke vorm van onzorgvuldigheid, privacy, intellectuele eigendomsrechten, licentierechten, verlies elektronische data en overschrijding termijnen; Volledige dekking opzicht/reconstructie
Meer informatie

Specifieke Beroepen

Voordelen geen eigen risico (beroepsaansprakelijkheid) hoogwaardige dekking afgestemd op de beroepsgroep /sector dekkings- en rechtsgebied wereld exclusief Verenigde Staten van Amerika/Canada vrijheid hantering leveringsvoorwaarden ten opzichte van opdrachtgevers unieke dekkingselementen zoals contractbreuk, elke vorm van onzorgvuldigheid, privacy, intellectuele eigendomsrechten, licentierechten, verlies elektronische data etc, lees verder ...

Specifieke Beroepen

Voordelen: geen eigen risico (beroepsaansprakelijkheid); Hoogwaardige dekking afgestemd op de beroepsgroep /sector; Dekkings- en rechtsgebied wereld exclusief Verenigde Staten van Amerika/Canada; Vrijheid hantering leveringsvoorwaarden ten opzichte van opdrachtgevers; Unieke dekkingselementen zoals contractbreuk, elke vorm van onzorgvuldigheid, privacy, intellectuele eigendomsrechten, licentierechten, verlies elektronische data en overschrijding termijnen; Volledige dekking opzicht/reconstructie
Meer informatie